fredag 6 maj 2011

Förbundsjurist Christina Nylander rapporterar:

Christina Nylander, förbundsjurist, rapporterar att det händer en hel del på juridikfronten för närvarande:

Denna vecka träffade jag och Magnus Kennhed, från Forsman & Bodenfors, Film- och TV-producenterna. Vi har under våren träffats ett flertal gånger och diskuterat ett nytt filmproduktionsavtal och som nu utmynnar i att vi inom kort kommer presentera ett sådant, till hjälp för alla medlemsbyråer i samarbeten och överenskommelser med produktionsbolagen.

Därutöver har sammanträde skett i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd där vi i vanlig ordning prövade reklam som anmälts.

Veckans sista dag innehöll bla möte med ICCs svenska marknadsföringskommitté som nu är inne i sin slutliga granskning av förslag till revidering av ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Om allt går som planerat kommer detta viktiga styrdokument för mycket lagstiftning och etiska regler på marknadsrättens område att kunna presenteras i en svensk översättning i oktober.

Under mötet diskuterades också den nya EU-regleringen om cookies som kommer att träda i kraft 1 juli och framför allt hur lagens krav på sk samtycke till cookieanvändning skall tolkas i Sverige. Nästa vecka kommer jag bl a att närvara vid en hearing som ordförande i riksdagens trafikutskott, Anders Ygeman, bjudit in till. Sveriges Kommunikationsbyråer är också aktiva i denna fråga, som är av stor betydelse för all onlinemarknadsföring och sk Online Behavioural Advertising, i IAB Sveriges projektkommitté för ett svenskt branschregelverk för cookieanvändning. (IAB = Interactive Advertising Bureau är, den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar