fredag 6 maj 2011

Förbundsjurist Christina Nylander rapporterar:

Christina Nylander, förbundsjurist, rapporterar att det händer en hel del på juridikfronten för närvarande:

Denna vecka träffade jag och Magnus Kennhed, från Forsman & Bodenfors, Film- och TV-producenterna. Vi har under våren träffats ett flertal gånger och diskuterat ett nytt filmproduktionsavtal och som nu utmynnar i att vi inom kort kommer presentera ett sådant, till hjälp för alla medlemsbyråer i samarbeten och överenskommelser med produktionsbolagen.

Därutöver har sammanträde skett i Reklamombudsmannens Opinionsnämnd där vi i vanlig ordning prövade reklam som anmälts.

Veckans sista dag innehöll bla möte med ICCs svenska marknadsföringskommitté som nu är inne i sin slutliga granskning av förslag till revidering av ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. Om allt går som planerat kommer detta viktiga styrdokument för mycket lagstiftning och etiska regler på marknadsrättens område att kunna presenteras i en svensk översättning i oktober.

Under mötet diskuterades också den nya EU-regleringen om cookies som kommer att träda i kraft 1 juli och framför allt hur lagens krav på sk samtycke till cookieanvändning skall tolkas i Sverige. Nästa vecka kommer jag bl a att närvara vid en hearing som ordförande i riksdagens trafikutskott, Anders Ygeman, bjudit in till. Sveriges Kommunikationsbyråer är också aktiva i denna fråga, som är av stor betydelse för all onlinemarknadsföring och sk Online Behavioural Advertising, i IAB Sveriges projektkommitté för ett svenskt branschregelverk för cookieanvändning. (IAB = Interactive Advertising Bureau är, den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring)

Komm & hör en kreatör- Göteborg

Se vårens första seminarium i "Komm & hör en kreatör"-turnén här.

Stort tack till Stendahls, kreatörerna Josephine Wallin, Niclas Carlsson och Jonas Enghage och sista men inte minst alla som kom.

Se och låt dig inspireras!


torsdag 5 maj 2011

Utbildningskommittéen i möte med Stockholms Universitet om framtidens kommunikatörer

Idag var vi från Utbildningskommittéen och träffade Maria Frostling-Henningsson Assisterande Professor i Marknadsföring och PR på Stockholms Universitet.

Ordförande Petronella Panérus kommer rapportera mer om det här senare och framförallt på årsmötet men i korthet handlade mötet om hur förbundets medlemmar tillsammans med universitet ska utbilda världens bästa kommunikatörer i framtiden.

Hur kan vi på förbundet stötta eleverna inom marknadsföring framöver, uppslagen var många. Exempelvis genom att erbjuda riktigt bra och nyttiga praktikplatser (som faktiskt är studiemedelsberättigade) eller sätt upp en föreläsar-fond så att branschen kan säkerställa att universitetet kan fortsätta få hit de allra bästa internationella föreläsarna? Och tänk om vi skulle anordna Forskardagar ihop, ge konkreta uppslag till ämnen i uppsatser, eller starta utbildningsråd tillsammans. Svårare än så behöver ju inte starten mot målet vara.

Tillsammans bestämmer vi hur kompetensen bör se ut hos de elever som tar sin examen framöver, och garanterat det år som vi har som vision. År 2020.

Komm möter Regeringskansliet och pratar Sveriegbilden

Hur påverkas Sverigebilden utomlands med hjälp av de kreativa näringarna och särskilt utav reklam-/kommunikationsindustrins starka avtryck de senaste åren?

Det och en mängd andra frågor diskuterade vi igår med Per Schlingmann, representanter från UD och Svenska Institutet.

Och avslutningsvis fick vi också med oss en tydlig hemläxa från Annika Rembe, Generaldirektör på Svenska Institutet. Ge mig ett presskit med adekvata siffror!

Så, med dom orden kommer vi inom kort återkomma med en undersökning som kan ligga till grund för en sån analys.

Läs gärna mer om det här i Resumés utmärkta artikel.

tisdag 3 maj 2011

Inlämningen till Young Lions Sweden är avslutad

Inlämningen till Young Lions Sweden är avslutad. Här kan du kika på alla bidrag: http://www.youngcreatives.com/sweden/work. Den 19 maj avslöjas vinnarna.

Meeting RoomUnder två intressanta och inspirerande dagar genomförde Sveriges Kommunikationsbyråer seminariet ”Guldägget Inspirerar”. Arrangemanget genomfördes i Meeting Room, Stockholms nya och populära event- och konferensanläggningen på Kungsholmen. Lokalen var fylld av såväl svenska som internationella talare. Detta är första gången som ”Guldägget Inspirerar” genomfördes i Meeting Room som förutom seminarier även arrangerar alltifrån konserter, konferenser och fester till kickoffer, pressvisningar, produktlanseringar och mässor.

Tack till alla som medverkade och extra stort tack till Sveriges Kommunikationsbyråer som stod för arrangemanget.

Hälsningar/ Meeting Room

www.meetingroom.semåndag 2 maj 2011

"Komm & hör en kreatör" i Göteborg

JUST NU: KOMM & HÖR EN KREATÖR - live från Göteborg

Nu går startskottet för Komm & hör en kreatör-turnén. Första stopp är Göteborg där Stendahls reklambyrå står som värdar. Kreatörerna är Jonas Enghage, Forsman & Bodenfors, Josephine Wallin och Niklas Carlsson, Lowe Brindfors.

Se frukostseminariet LIVE med start 08.30 här:

Årsmöte & Byråledardag

När: fredag 27 maj, kl 09.30 - registrering i samband med servering av kaffe, kl 10.00 – årsmöte

Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Direkt efter årsmötet kl 11.00 berättar ordföranden i frågdekommittéerna om sitt arbete.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och verksamhetsberättelse hålles tillgängliga för medlemmarna vid förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan sker till: https://komm.wufoo.com/forms/arsmate-2011/ senast tre arbetsdagar före årsmötet (24 maj).

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en underskriven fullmakt (http://reklamvarlden.se/fullmaktarsmote.pdf) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av dagordning

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning

6. Föredragning av revisorsberättelse

7. Fastställande av balansräkning

8. Beslut angående disponering av vinst/förlust

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Fråga om val av styrelseledamöter

11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter:
12. Tillsättning av valnämnd

13. Övriga frågor


Stockholm den 2 maj 2011
, Sveriges Kommunikationsbyråer

Jessica Bjurström,
Vd