onsdag 27 april 2011

VARU-utbildning 18/5 Anmäl dig nu!

Vårens sista VARU-utbildning i Stockholm den 18 maj
Efter två genomförda kurser i VARU (vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare) i förbundets egen regi är det nu dags för vårens sista kurstillfälle. Den äger rum den 18 maj i KOMMs lokaler.

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen.

Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år.

Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på reklambyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.

Omfattning:
Heldag. kl 9.00-17.00

Innehåll:
· Nya lagar och bestämmelser, marknadsföringslagen och skillnader mot tidigare lagstiftning och praxis
· Branschavtal
· Konsekvenser av de nya lagarna för reklambyråer och företag som anlitar reklambyråer och marknadskonsulter
· Praktikfall

Föreläsare:
Christina Nylander, förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer

Kursdag:
18/5 - Stockholm Anmäl dig här. Sista anmälningsdag: 4/5

Kursavgift:
Medlemmar: 7850 kr ex moms
Icke-medlemmar: 9850 kr ex moms
(Kurslitteratur och dokumentation ingår.)

För mer information kontakta:
Christina Nylander, Tel + 46 8-679 08 06, christina@komm.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar