fredag 25 mars 2011

Förbundsjurist Christina Nylander rapporterar:


Denna vecka genomförde vi vår första VARU-kurs (vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare) i förbundets egen regi här på KOMM. Elva glada (tror jag...) deltagare gick hem med nya välförtjänta diplom efter 8 timmar på skolbänken och med nya färska juridikkunskaper.

Nästa vecka åker jag till Göteborg och träffar ytterligare elva ARUs för samma vidareutbildning. Då håller vi till på Momentum som är snälla och bjuder på lokal.

Nästa vecka sitter jag också med som ledamot på ett möte med NDM - Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - som skall träffa KO (Konsumentombudsmannen). NDM är en juridisk sammanslutning som företräder ett tjugotal organisationer inom svenskt näringsliv, däribland Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund. Vi kommer att diskutera Konsumentverkets inriktning i sin granskning av marknaden och de "problemområden" de ser just nu. Dessutom kommer vi att diskutera den uppdatering och revision som pågår av ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation.

Ja, å så startar ny ARU-kurs också med sitt första undervisningstillfälle. Väl mött alla nya aspiranter!


Christina Nylander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar