fredag 21 januari 2011

Utbildningskommittéen rapporterar


I onsdags 19 januari hade vi i utbildningskommittén vårt andra möte. Efter vårt första möte har vi fått en flygande start. Dels fick vi en bra uppmärksamhet i Resumés debattartikel där vi tillkännagav kommitténs vision. Dessutom deltog Jessica Bjurström och jag i ett samrådsmöte med Högskoleverket för att dela våra tankar om vad dagens högskoleutbildningar kan kompletteras med, samt vad som kan förbättras ytterligare. Samrådsmötet resulterade i att vi nominerade Per Utterbäck, vd Svensson, till högskoleverkets bedömargrupp - som ska komma att kvalitetsutvärdera högskoleutbildningar det närmaste året. Att få med en person från kommunikationsbranschen i denna grupp är sannolikt till stor hjälp för att kunna genomföra vår vision.

För stunden håller vi i kommittéen på att jämföra svenska högskoleutbildningar med utbildningar i andra länder. Till nästa möte kommer vi att ha ett förslag på en hypotetisk kursplan till en högskoleutbildning, utifrån våra visioner. Och naturligtvis fortgår också vårt arbete med att formulera ett antal målsättningar som ska införlivas de närmsta åren.

Tack
Petronella Panérus
Ordförande

Frågekommittéen för utbildning


Ordförande; Petronella Panérus, Scholz & Friends. Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, Ehsan Nasari, Populate, Sigrun Yngvadottir, Kingdom of Studios, Per Utterbäck, Svensson, Fredrik Claesson, Ruth, Peter Linder, WBL och Sten Andersen, Grey.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar