måndag 24 januari 2011

Om juryupplägget Guldägget 2011

NYA JURYUPPLÄGGET

Inför 50 årsjubileet har Sveriges Kommunikationsbyråer, i samverkan med medlemmar i Komm, valt att ta ett nytt grepp kring juryns sammansättning.
Man låter nu en större jurygrupp ta sig an fler kategorier. Därmed försvinner även indelningen kategorijury-huvudjury. Med det nya upplägget får varje jurygrupp uppdraget att utse diplom, silverägg och guldägg. Undantaget är kategori Design, som även framledes kommer att bedömas för sig.
Totalt sett har vi alltså minskat jurygruppen från 85 personer till 49.


Den nya juryindelningen utgörs av fem jurygrupper som var och en leds av en ordförande.
1. Design
2. Film, Radio och DR
3. Interaktivt och Produktion
4. Integrerat, Event, PR och Titan
5. Tidningsannonsering, Utomhus och Media


Den här förändringen innebär att det blir svårare att få en plats i Guldäggsjuryn, men det krävs också ett tuffare arbete och ansvar för varje jurymedlem som ska göra arbetet tillsammans med huvudordförande Anna Qvennerstedt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar