måndag 24 januari 2011

Om juryupplägget Guldägget 2011

NYA JURYUPPLÄGGET

Inför 50 årsjubileet har Sveriges Kommunikationsbyråer, i samverkan med medlemmar i Komm, valt att ta ett nytt grepp kring juryns sammansättning.
Man låter nu en större jurygrupp ta sig an fler kategorier. Därmed försvinner även indelningen kategorijury-huvudjury. Med det nya upplägget får varje jurygrupp uppdraget att utse diplom, silverägg och guldägg. Undantaget är kategori Design, som även framledes kommer att bedömas för sig.
Totalt sett har vi alltså minskat jurygruppen från 85 personer till 49.


Den nya juryindelningen utgörs av fem jurygrupper som var och en leds av en ordförande.
1. Design
2. Film, Radio och DR
3. Interaktivt och Produktion
4. Integrerat, Event, PR och Titan
5. Tidningsannonsering, Utomhus och Media


Den här förändringen innebär att det blir svårare att få en plats i Guldäggsjuryn, men det krävs också ett tuffare arbete och ansvar för varje jurymedlem som ska göra arbetet tillsammans med huvudordförande Anna Qvennerstedt.

fredag 21 januari 2011

Guldäggsbidragen rasar in och cykelbuden sliter. 14 minuter till.Oj vad det ringer överallt, på dörrporten på Sveavägen, på dörrklockan på plan 5, på Majas telefon, på Carins telefon...
- Guldäggskansliet, var god vänta!

Nyss kom det in ett cykelbud med vild blick och svettig panna... "- Dom sa att jag skulle cykla som en dåre och att det var jääää viktigt att leverera före fem!"

Ja, nu räknar vi ner här på kansliet. 14 minuter innan vi stänger butiken för idag. Välkommen igen på måndag.

The Gunn Report: DDB Stockholm + Forsman & Bodenfors är bäst.

DDB Stockholm och Forsman & Bodenfors är världens bästa interaktiva reklambyråer enligt The Gunn Report.

Stort grattis och läs mer här.

Utbildningskommittéen rapporterar


I onsdags 19 januari hade vi i utbildningskommittén vårt andra möte. Efter vårt första möte har vi fått en flygande start. Dels fick vi en bra uppmärksamhet i Resumés debattartikel där vi tillkännagav kommitténs vision. Dessutom deltog Jessica Bjurström och jag i ett samrådsmöte med Högskoleverket för att dela våra tankar om vad dagens högskoleutbildningar kan kompletteras med, samt vad som kan förbättras ytterligare. Samrådsmötet resulterade i att vi nominerade Per Utterbäck, vd Svensson, till högskoleverkets bedömargrupp - som ska komma att kvalitetsutvärdera högskoleutbildningar det närmaste året. Att få med en person från kommunikationsbranschen i denna grupp är sannolikt till stor hjälp för att kunna genomföra vår vision.

För stunden håller vi i kommittéen på att jämföra svenska högskoleutbildningar med utbildningar i andra länder. Till nästa möte kommer vi att ha ett förslag på en hypotetisk kursplan till en högskoleutbildning, utifrån våra visioner. Och naturligtvis fortgår också vårt arbete med att formulera ett antal målsättningar som ska införlivas de närmsta åren.

Tack
Petronella Panérus
Ordförande

Frågekommittéen för utbildning


Ordförande; Petronella Panérus, Scholz & Friends. Björn Kusoffsky, Stockholm Design Lab, Ehsan Nasari, Populate, Sigrun Yngvadottir, Kingdom of Studios, Per Utterbäck, Svensson, Fredrik Claesson, Ruth, Peter Linder, WBL och Sten Andersen, Grey.

torsdag 20 januari 2011

VARU-utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö

VARU-utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö
Med start i mars erbjuder Sveriges Kommunikationsbyråer vidareutbildning för Ansvarig Reklamutgivare - VARU

VARU riktar sig till dig som redan är ansvarig reklamutgivare. Kursen är en vidareutbildning och uppdatering av ARU men syftar även till att fördjupa den juridiska kompetensen.

Observera att ett krav för medlemskap i Sveriges Kommunikationsbyråer är att minst en anställd har ARU-kompetens, vilket innefattar uppdatering med VARU-kurs vart fjärde år.

Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare, ledning på reklambyrå, marknadschefer och andra som är operativt ansvariga för marknadsföringen och reklamen.

Omfattning:
Heldag. kl 9.00-17.00

Innehåll:
· Nya lagar och bestämmelser, marknadsföringslagen och skillnader mot tidigare lagstiftning och praxis
· Branschavtal
· Konsekvenser av de nya lagarna för reklambyråer och företag som anlitar reklambyråer och marknadskonsulter
· Praktikfall

Föreläsare:
Christina Nylander, förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer
Carl Anders Svensson, advokat, Advokatfirman för Marknadsrätt AB
Daniel Tornberg, advokat, Advokatfirman för Marknadsrätt AB

Kursdag:
24/3 - Stockholm Anmäl dig här. Sista anmälningsdag: 10/3
31/3 - Göteborg Anmäl dig här. Sista anmälningsdag: 17/3
8/4 - Malmö Anmäl dig här. Sista anmälningsdag: 25/3
18/5 - Stockholm Anmäl dig här. Sista anmälningsdag: 4/5

Kursavgift:
Medlemmar: 7850 kr ex moms
Icke-medlemmar: 9850 kr ex moms
(Kurslitteratur och dokumentation ingår.)

För mer information kontakta:
Christina Nylander, Tel + 46 8-679 08 06, christina@komm.se

fredag 14 januari 2011

Mellandagsrea! Guldäggsböcker och DVD från Cannes Lions.

Upp till 70% Mellandagsrea på
Sveriges Kommunikationsbyråer


Börja året med inspiration från vårt svenska Guldäggsarkiv och Cannes Lions.


Året 2010 vann Sverige osannolika 46 guldlejon och ett titanägg. Se bidragen och resten av världens bästa reklam på DVD. (pris 4750:-) NU 1425:- inklusive frakt.

Vi har också ett mindre lager av Guldäggsböcker från 2007-2010 som vi nu gör av oss av med. (pris 379:-) NU 190:- inklusive frakt.

Gör din beställning här.

Gott nytt kreativt åronsdag 12 januari 2011

Guldäggskampanjen 2011 av Crispin Porter + Bogusky


Världens Bästa Tävling för Svensk Reklam

De senaste fyra åren har Guldäggsbidragen minskat, trots fler kategorier. Förvisso har vi haft en finanskris som drabbade alla världens reklamtävlingar, men världens största reklamtävling Cannes Lions återhämtade sig till skillnad från Guldägget mycket snabbt. Förra året var fjärde största upplagan någonsin. Dagens Media beskrev situationen i en krönika och avslutade med budskapet att Guldägget och andra nationella tävlingar måste höja statusen för att inte utarmas. Eller lägga ner.

Hoppsan. Är detta en sån där tröstlös konsekvens av att världen krymper? Är reklam- och kommunikationskunskap såpass globaliserad att de nationella tävlingarna inte behövs längre?

Det är frågan vi ställde oss sent i höstas. En empirisk undersökning blev årets kampanj. Och nu är den klar.

Så idag fick några av förra årets Guldäggsbelönade byråer nya versioner av sina senaste Guldäggsdiplom i brevlådan. Väldigt fina. Men tyvärr är några degraderade till lägre valörer. Och några diplom kommer vara helt på kinesiska. Ja, ett gäng är till och med på ett så kallat "gurspråk" som talas i norra Ghana.

Varför? Jo, vi lät tre jurysar med belönade reklamkreatörer från olika delar av världen - Asien, Lettland och Ghana - omvärdera förra årets juryutslag. Jepp. Utöver nya diplom så gjorde vi även en ny omvärderad Guldäggsbok. Den skickar vi till alla medlemsbyråer. Och så har vi dessutom gjort en åtta minuters mini-dokumentär med klipp från jurysessionerna. Din byrå kanske är med?

Kontentan? Jo. Det är allt väldigt bra att vi har Guldägget. Vi vågar till och med påstå att den utan tvekan är Världens Bästa Tävling för Svensk Reklam.

Mer om kampanjen på guldagget.se___________________________

Om årets kampanj av Creative Director Gustav Martner;

"Varje år får en medlemsbyrå hedersuppdraget att utforma kampanjen för Guldägget. Det handlar om att med små medel berätta om landets viktigaste reklamtävling och visa dess relevans och aktualitet. Och i slutändan få branschen att skicka in många tävlingsbidrag. I år görs den av Crispin Porter + Bogusky.

Under hösten gjorde vi vår lilla världsomsegling för Guldäggets räckning. Budgeten har varit nästintill obefintlig - men genom att använda oss av gamla vänner, byråns intjänade SAS Credits-poäng och inte fega inför att skicka väldigt tunga filer över nätet, så har vi faktiskt lyckats genomföra tre jurysessioner på plats i Hong Kong, Ghana och Riga. Dessutom med toppbelönade kreatörer i varje världsdel. Till exempel körde vi ett extra kvällsskift för Guldäggets räkning när Hong Kong's största reklamtävling Kam Fan Awards hade sin juryvecka i mitten av november.

Experimentet visar tydligt hur stor skillnad det blir i bedömningarna när man bara rationellt - ocn inte emotionellt - upplever en kommunikationsidé. Nog för att du förstår idén med AMF Pension's tillbakablick till 90-talet. Men förstår du den? Knappast. Se bara på de Ghanesiska mungiporna. De rör sig inte.

Vi hoppas att kampanjen startar en diskussion om hur viktigt det är med djup kunskap om kultur och kontext för att bedöma kommunikation. Och väcker uppmärksamhet i branschen - kanske även utanför Sverige. "

Creative Director för kampanjen är Gustav Martner - även före detta styrelsemedlem i Komm. Och han berättar gärna mer om årets Guldäggskampanj för den som undrar. Gustavs telefonnummer är 0768 34 60 50 och mailen är gmartner@cpbeurope.com.

tisdag 4 januari 2011

Vilka frågor ska förbundet driva 2011? Varför och hur?

Vi driver en övergripande fråga;
Att god kommunikation skapar tillväxt.

Utan kommunikation är inte ens världens bästa idé något värd. Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar är bäst på god kommunikation och skapar tillväxt för svenska företag.

Förbundet skapar opinion genom; Medlemskommittéer, Utbildningar/seminarier, Evenemang och tävlingar.

Kommittéen för utbildning ser till att vi får de bästa utbildningarna (vi
träffade bla Högskoleverket i december), Den Etiska kommittéen vakar och
sätter upp goda standards, den Internationella kommittéen lyfter fram
svenska kommunikatörer genom att skapa närvaro vid internationella
evenemang, Pitchkommittéen ser till att vi har ett friskt affärsklimat och så vidare.

Utbildning sker via seminarier men också genom konkret undervisning. Varje år undervisar vår förbundsjurist Christina Nylander ett hundratal elever i marknadsrätt inom ramen för ARU (Ansvarig Reklamutgivare) och VARU (vidareutbildning av ARU).

2011 har vi dessutom ett extra gyllene tillfälle att lyfta fram god
kommunikation då vi hyllar Guldäggets 50-års jubileum. 5 decennier av
kreativ excellens ska visas upp genom seminarier och evenemang,
publikationer och givetvis vid vår stora Guldäggsgala 14 april.