torsdag 9 december 2010

Mattias Hansson tilldelas Bengt Hanser stipendiet 2010


Årets pristagare för "insatser för att höja marknadskommunikationens kvalitet och förnya dessu uttrycksmedel" kändes för styrelsen i Komm helt självklar. Det infinner sig en särskild stolthet när man tänker på hur årets stipendiat har gjort det svenska sättet att tänka kommunikation till en internationell angelägenhet. Från den lilla ön, över stora vatten erövrar han kontinent för kontinent. Grattis Mattias Hansson, VD på Hyper Island.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar