fredag 1 oktober 2010

Comviq kompis containerfilmen fälld

Reklamombudsmannen har fällt en reklamfilm för Comviq Kompis som Forsman & Bodenfors tagit fram. Detta gör man eftersom man anser att filmen bedöms vara stötande, utformad utan känsla för socialt ansvar och överse med våld.

Det kan inte uteslutas att exempelvis barn efter att ha sett reklamen kan inspireras att göra likadant. Reklamombudsmannen finner därför att den visade situationen är helt oacceptabel i reklam eftersom den ger intryck av att överse med våld, är utformad utan vederbörlig känsla av socialt ansvar och dessutom torde upplevas som stötande av konsumenter i allmänhet. Reklamfilmen strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads kommunikation.

Läs beslutet i dess helhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar