onsdag 23 juni 2010

ICC tittar på miljöpåståenden i marknadsföring

I egenskap av ledamot i ICCs (Internationella Handelskammaren) svenska marknadsföringskommitté deltog jag i förra veckan i ett möte med gruppen. Bl a diskuterade vi miljöpåståenden i ICC:s marknadsföringskod, vilka till stor del bygger på en ISO-standard, som är under omarbetning.

Framför allt tittade vi på några nya definitioner som föreslås beträffande uttrycken
- förnybar
- förnybar
- energiklimatdeklaration
- klimatneutral

Vi tyckte att det var bra med nya definitioner, eftersom uttrycken ofta används i marknadsföring men att det behövs en harmonisering. Vi konstaterade dock att det endast var ett fåtal uttryck som tas upp i tillägget och att en del svårdefinierade uttryck, såsom ”hållbar”, fortfarande avråds från att användas i marknadsföring.

Marknadsföring på internet var också på vår agenda, däribland så kallad intressebaserad marknadsföring eller individualiserad onlinereklam (det vill säga ett system som känner igen återkommande användare och anpassar marknadsföringsinnehållet till personens identifierade intresseområden). Det finns en stor efterfrågan på självreglering och ICC har för ändamålet tillsatt en särskild arbetsgrupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar